top of page

חזרה לדף הבית

 

כמה טיפולים דרושים במקרה אקוטי?

מקרה אקוטי הוא פגיעה שקרתה לפתע, בעקבות פציעה או מכה, תנועה לא טובה, מאמץ יתר, או ללא סיבה ידועה. הוא יכול להיות גם החמרה של כאב או בעייה מתמשכים. מקרה אקוטי הוא מקרה שמונע תפקוד יום-יומי. למשל: "התקופפתי להרים משהו ונתפס לי הגב. עכשיו אני לא מסוגל לשבת". או "שיחקתי כדורגל והסתובבה לי הברך. קמתי בבוקר והרגשתי שאני לא יכול לדרוך עם הרגל".

 

רוב המקרים האקוטיים מחלימים מעצמם ומטרת הטיפול היא לעזור להחלמה מהירה וטובה יותר. עם זאת, אם נפגעתם אני ממליץ ללכת לטיפול בהקדם, היות ופגיעות במערכת התנועה גורמות להיווצרות פיצויים אשר עלולים ליצור בהמשך בעיות בשרירים ומפרקים נוספים.

 

קשה להעריך את מספר הטיפולים והזמן הדרוש להחלמה בכל מקרה. לאחר ששוחחתי עם אדם ובדקתי אותו הניחוש שלי יהיה יותר מלומד אבל עדיין איני יודע בוודאות מה תהיה ההשפעה של הטיפול הראשון. אבל אם אם אני חייב לתת הערכה כללית הייתי אומר שבדר"כ דרושים 1-4 טיפולים.

 

בטיפול הראשון ניתן לצפות להקלה של 20%-80% ברמת הכאב ובקלות התנועה. לפעמים ההקלה תורגש מיד בתום הטיפול, לפעמים היא תורגש רק ביום שאחרי. לפעמים תורגש הקלה משמעותית לאחר הטיפול, אולם ביום שאחרי יכאב מאוד ואחר כך שוב הקלה – במקרה זה סביר שהטיפול עשה את שלו והכאב המאוחר הוא ריאקציה נפוצה לטיפול.

 

לאחר שהושגה הקלה משמעותית מאוד, 80% או 90%, במיוחד אם זה קרה כבר לאחר טיפול בודד, אני ממליץ לבוא לטיפול נוסף לביקורת, היות ויכולים להיות שאריות של ההיתפסות ופיצויים שנוצרו בזמן שהייתם בכאבים עזים. גם אם שאריות ופיצויים אלו לא גורמים כאב מלבד אי נוחות קלה, הם עשויים להישאר בגוף ללא טיפול נוסף ולגרום לבעיות עתידיות.

 

לאחר שתיפטר הבעיה או תשתפר משמעותית, ייתכן ותבחרו לבוא לטיפולי תחזוקה תקופתיים, על מנת לשמר את התוצאות ולמנוע היווצרות בעיות נוספות.

 

bottom of page