top of page

מחירים:

200 ש"ח לטיפול יחיד של שעה.

טיפול רגיל נמשך 60 דקות וכולל, במידת הצורך, בדיקות ומתן תרגילים.

ניתן לקבוע טיפולים ארוכים יותר בהתאם לצורך:

270 ש"ח לטיפול של שעה וחצי.

340 ש"ח לשעתיים.

bottom of page