top of page

מחירים:

250 ש"ח לטיפול יחיד של שעה.

טיפול רגיל נמשך 60 דקות וכולל, במידת הצורך, בדיקות ומתן תרגילים.

ניתן לקבוע טיפול ארוך יותר בהתאם לצורך:

350 ש"ח לטיפול של שעה וחצי.

bottom of page